Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ

(Dân trí) - Theo Quy định 65 của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển trải qua quy trình 5 bước, thời gian luân chuyển ít nhất 36 tháng, cán bộ phải còn ít nhất 10 năm công tác.

Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ - 1
Đang được quan tâm