Về trang chủ

Bài thi giành HCV kiếm thuật nữ của Dương Thúy Vi

Dương Thúy Vi bước vào bài thi với mục tiêu phải có điểm cao hơn vận động viên người Indonesia, người đã vượt lên trên Đặng Tiểu Bình khi đạt 9.67 điểm. Hoàn thành bài thi, Thúy Vi đạt 9.7 điểm.
Dân trí
Đang xem
Bài thi giành HCV kiếm thuật nữ của Dương Thúy Vi
02:40

Bài thi giành HCV kiếm thuật nữ của Dương Thúy Vi

Mới nhất