Thông tin tác giả

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
Nguyễn Dương là phóng viên của báo Dân trí. Anh vào nghề báo năm 2010, viết mảng xã hội. Hiện là phóng viên lĩnh vực nội chính, an ninh và quốc phòng. Anh cũng là phóng viên đưa tin thời tiết, phòng chống thiên tai nhiều năm nay.

Bài viết mới nhất từ  Nguyễn Dương