Lao động vị thành niên bị cấm làm những công việc gì?

(Dân trí) - Từ 15 đến dưới 18, người lao động bị cấm làm những công việc có tính nhạy cảm, lao động thể chất nặng nhọc. Mức xử phạt hành chính với trường hợp vi phạm có thể lên tới 75 triệu đồng.

Lao động vị thành niên bị cấm làm những công việc gì? - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ họa: Thủy Tiên

Đang được quan tâm