Quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ qua các con số

(Dân trí) - Sau khi Mỹ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đã tăng tới 248 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên 111,56 tỷ USD năm 2021.

 Quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ qua các con số  - 1
Đang được quan tâm